Konferencji w Piszu na temat roli szkolnictwa zawodowego.

Na dzisiejszej Konferencji w Piszu rozmawialiśmy o roli szkolnictwa zawodowego . Samorząd województwa Warmińsko -Mazurskiego w Regionalnym Programie Operacyjnym na lata 2014-2020 przeznaczył ponad 200 mln złotych na szkolnictwo zawodowe. Pieniądze przeznaczone m.in na dostosowanie programu kształcenia do potrzeb pracodawców, staże, praktyki zawodowe, kursy, podniesienie kompetencji nauczycieli i oczywiście wyposażenie szkół w nowoczesne maszyny i narzędzia. Wszystko ma służyć profesjonalnemu przygotowaniu pracownika do przyszłej pracy. Konferencja odbywała się w Zespole Szkol Zawodowych w Piszu. Tam tez trafią pieniądze z województwa – prawie 900 tysięcy złotych na projekt “Nowy kierunek rozwoju”. To nie jedyny program, który będzie realizowany w powiecie piskim. …. o tym niebawem .