HONOROWA ODZNAKA ZASŁUŻONY DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO – MAZURSKIEGO

W ubiegłym tygodniu miałam zaszczyt wręczyć Odznakę Honorową za Zasługi dla Województwa Warmińsko -Mazurskiego Panu Stanisławowi Piłat, byłemu zastępcy Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Olsztynie.
Pan S. Piłat zorganizował Stały Polubowny Sąd Konsumencki w Olsztynie, działający od 1992 r. – instrument przydatny dla społeczeństwa Warmii i Mazur do szybkiego, taniego i skutecznego rozstrzygania sporów konsumenckich. Tylko w 2009 r. w wyniku podjętych działań przez SPSK w Olsztynie klienci odzyskali łączną kwotę 71.023 zł.
Pan Piłat obecnie przebywa na emeryturze, pracował zawodowo ponad 45 lat, w tym znaczną część w organach Inspekcji Handlowej. Bardzo zaangażowany między innymi w skuteczny nadzór w zakresie eliminowania z rynku produktów żywnościowych, które mogą stwarzać zagrożenia dla życia i zdrowia konsumentów.