“Warmia i Mazury 1990-2015 Gospodarka, Polityka, Społeczeństwo”

12 czerwca 2015 r. w sali sesyjnej sejmiku województwa odbyła się konferencja naukowa pt. “Warmia i Mazury 1990-2015 Gospodarka, Polityka, Społeczeństwo”, obrazująca Warmię i Mazury w perspektywie ostatnich 25 lat. W trakcie konferencji omówiono przemiany zachodzące w województwie warmińsko-mazurskim. Referaty wygłosili m.in. profesorowie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego: Anna Organiściak-Krzykowska, Janusz Heller, Roman Kisiel, Krzysztof Młynarczyk, Janusz Guziur.