II FORUM DROGOWE

II Warmińsko – Mazurskie Forum Drogowe w Lidzbarku Warmińskim. W ostatniej perspektywie finansowej Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie zrealizował 21 projektów drogowych za kwotę ponad 1 mld 100 mln zł. Nowe RPO to planowane kolejne inwestycje za ponad 750 mln zł. Dobra infrastruktura drogowa to bezpieczeństwo, oszczędność czasu, komfort podróży, a przede wszystkim rozwój gospodarczy regionu.