WSPARCIE DLA MIESZKAŃCÓW WARMII I MAZUR

Przedsiębiorcom bądź osobom, które planują otworzyć własną działalność przy wsparciu środków z funduszy europejskich, mogą pomóc przedstawiciele Warmińsko-Mazurskiego Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów oraz Punktów Informacji Funduszy Europejskich, które działają przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Głównym założeniem projektu Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów są czynności, które łączą działania administracji rządowej i samorządowej dotyczące wsparcia przedsiębiorstw funkcjonujących na rynkach zagranicznych i w zakresie promocji polskiej gospodarki. Ma to na celu wykreowanie wizerunku Polski jako atrakcyjnego partnera gospodarczego oraz miejsca nawiązywania wartościowych kontaktów biznesowych. Projekt rozpoczął się w 2011 roku i jego zakończenie planowane jest na 2020 rok.

Po szczegóły zapraszam na stronę: http://www.portel.pl/artykul.php3?i=85173