KONFERENCJA – KARTA DUŻEJ RODZINY

Wczoraj podczas konferencji organizowanej przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w Olsztynie, rozmawialiśmy o Karcie Dużej Rodziny. Co udało się zrobić przez ostatni rok, co należy usprawnić, jakie są potrzeby rodzin wielodzietnych. Ja również pochodzę z rodziny wielodzietnej – mam trzech cudownych braci. Rodziny tzw. “duże” mają trudniej. Społeczeństwo często kojarzy rodziny wielodzietne z dysfunkcjami. Pracujmy wszyscy nad poprawą ich wizerunku.