SPOTKANIE W SPRAWIE DROGI 592 KĘTRZYN – GIŻYCKO

Dziś w Kętrzynie rozmawialiśmy z samorządowcami o drodze 592 Kętrzyn – Giżycko. Droga ta jest wpisana jako pierwsza na liście rezerwowej z RPO WiM 2014-2020 (w sumie jest 6 inwestycji podstawowych i 3 rezerwowe). Samorząd województwa chce zrealizować wszystkie 9 inwestycji. Wymaga to odpowiedniego zabezpieczenia finansowego. Zarząd Dróg Wojewódzkich będzie do budowy dróg wykorzystywać tańsze, lokalne kruszywa. Nadzór inwestorski będzie sprawowany przez pracowników ZDW. Wygenerowane oszczędności pozwolą zrealizować więcej 🙂 Samorządy lokalne zgodnie zadeklarowały wsparcie finansowe planowanej modernizacji. Dziękuję!