INAUGURACJA ROKU UTW W GIŻYCKU

Giżycki Uniwersytet III Wieku rozpoczął kolejny Rok Akademicki 2015/1016. Uczymy się przez całe życie. Podziwiam i doceniam wspaniałą atmosferę, energię i entuzjazm słuchaczy uniwersytetu. Dobrego, twórczego roku!