“ROLA WŁADZ SAMORZĄDOWYCH W KSZTAŁTOWANIU LOKALNEJ POLITYKI W ZAKRESIE ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH”

Konferencja na temat “Roli władz samorządowych w kształtowaniu lokalnej polityki w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych”. Zgodnie z prognozami, Polska jest jednym z pięciu krajów Europy, w których spożycie alkoholu będzie rosło. Wzrasta odsetek pijącej młodzieży. Wspólnie z burmistrzami, wójtami, gminnymi koordynatorami i pełnomocnikami rozmawialiśmy o tym, co można jeszcze zrobić, żeby ten trend odwrócić.