UROCZYSTOŚCI NA UNIWERSYTECIE WARMIŃSKO – MAZURSKIM

Piękne święto na Uniwersytecie Warmińsko -Mazurskim. 70 lecie Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UWM w Olsztynie – prof. zw. dra hab. Stanisława Pikulskiego oraz 85-lecia Honorowego Profesora UWM prof. zw.dra hab.dra h. c. Brunona Hołysta. Zacni Jubilaci przyczynili się do rozwoju naszego Uniwersytetu, obaj z ogromnym dorobkiem dydaktyczno – naukowym. Gratulacje i ogromne wyrazy szacunku za całokształt pracy zawodowej i wkład w rozwój naszego województwa.