JAK UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE Z UNIJNYCH FUNDUSZY – ZAPRASZAM NA SZKOLENIE

Będzie się można tego dowiedzieć podczas szkolenia pt. “Perspektywa finansowa 2014-2020 – założenia”.

Skierowane jest ono do samorządowców, społeczników i szkół wyższych.

W programie szkolenia jest m.in. omówienie najważniejszych dokumentów strategicznych regulujące wsparcie z polityki spójności w nowym okresie programowania oraz informacja nt. funduszy europejskich na lata 2014-2020, szczególnie Regionalnego Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego.

Kurs skierowany jest do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, jednostek organizacyjnych województwa, szkół wyższych. Spotkania odbywają się w Olsztyńskim Inkubatorze Przedsiębiorczości „Koszary Park” (ul. Marka Kotańskiego 6, 10-166 Olsztyn) w dniach 9, 10, 12, 13, 23, 24 i 25 listopada.

Szczegółowe informacje pod nr tel. 41 247 66 76 lub rekrutacja_mazowia@cbpk.pl

Więcej informacji na stronie: http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/248/szkolenie-perspektywa-finansowa-2014-2020