KOMITET MONITORUJĄCY RPO WiM 2014 – 2020

Kolejne Posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WiM 2014-2020, którego jestem członkiem. Dziś w programie Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur, omówienie projektu pozakonkursowego dot. budowy śluzy Guzianka II i remontem śluzy Guzianka I, Infrastruktura Transportowa, Kadry dla Gospodarki.