Konkurs dla organizacji aktywizujących seniorów. Zapraszam:)

http://www.warmia.mazury.pl/polityka-spoleczna/9297-konkurs-dla-organizacji-aktywizujacych-seniorow