KONKURS “Modelowa rewitalizacja miast”. Dofinansowanie do 90% kosztów!

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (MIiR) ogłosiło konkurs „Modelowa rewitalizacja miast”, który skierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego.

Celem przedsięwzięcia jest wsparcie jednostek samorządu terytorialnego (gmin posiadających status miasta) w procesie opracowywania programów rewitalizacji i modelowych działań w zakresie rewitalizacji na obszarach miejskich. Opracowane lub zaktualizowane w ramach konkursu programy rewitalizacji będą traktować rewitalizację jako proces kompleksowy, uwzględniający elementy zarówno infrastrukturalne i gospodarcze, jak również społeczne. Efekty dofinansowanych projektów będą mogły stanowić wzór, dla innych miast, realizujących własne projekty rewitalizacyjne.

 

Po szczegóły zapraszam na stronę – http://www.warmia.mazury.pl/pl/rozwoj-regionu/4272-konkurs-dotacji-dla-jst