Konsultacje indywidualne w ramach konkursów ułatwiających dostęp do usług zdrowotnych

Zobacz obraz źródłowy

Zachęcam Państwa do skorzystania z indywidualnych konsultacji zorganizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w ramach konkursów:

  • RPWM.11.02.01-IZ.00-28-001/19 – typ projektu: Wdrożenie profilaktyki raka szyjki macicy (w zakresie szczepienia dziewcząt w wieku ok. 11/14 lat celem uzupełnienia interwencji krajowej).
  • RPWM.11.02.01-IZ.00-28-002/19– typ projektu: Opracowywanie i wdrożenie programów zapobiegania rozwojowi próchnicy w zakresie komplementarnym do interwencji krajowej.

Przedmiotem konsultacji będą jedynie zapisy dokumentacji konkursowej ww. konkursów.

Termin konsultacji: od 8.04.2019 r. do 12.04.2019 r.

Zgłoszenia należy składać za pośrednictwem e-maila na adres: naboryrops@warmia.mazury.pl