Dla nas Dzieci…

Kochani, dzisiaj jest szczególny dzień dla każdego z nas – Dzień Dziecka.

See the source image

W tym dniu życzę Wam i sobie, abyśmy nie zatracili tej dziecinnej wrażliwości na małe rzeczy, abyśmy dostrzegali piękno przed oczami, abyśmy nie zatracili siebie w pędzącym życiu, aby każdy kolejny dzień był niesamowity i wyjątkowy.

Najmłodszym dzieciom życzę, aby prezenty które dzisiaj otrzymacie nie przysłoniły radości odkryć codziennych a niezwykłych, abyście w zabieganym hałaśliwym świecie znalazły swoją ścieżkę i nie bały się nią podążać; abyście wiedziały, jak być sobą i siebie nie zatracić oraz umiały cieszyć się każdym dniem z taką radością jak teraz.

Dzień Matki

See the source image

Dzisiaj obchodzimy Dzień Matki. Święto Tej, która kocha nas bezwarunkowo, która zawsze przytuli, pomoże i pocieszy.

Drogie Mamy dziękujemy za cierpliwość i opiekę, za siłę i nauki, za kolorowy dzieciństwa świat, za ocieranie łez i otuchy słowa, za to, że Jesteście i nikt tego nie zmieni. W dniu tak uroczystym, w dniu Waszego święta, składamy najserdeczniejsze życzenia.

Dla wszystkich Mam wiersz Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego

Spotkanie z Matką”

Ona mi pierwsza pokazała księżyc
i pierwszy śnieg na świerkach,
i pierwszy deszcz.
Byłem wtedy mały jak muszelka,
a czarna suknia matki szumiała
jak Morze Czarne.
Noc.
Dopala się nafta w lampce.
Lamentuje nad uchem komar.
Może to ty, matko,
na niebie jesteś tymi gwiazdami kilkoma?
Albo na jeziorze żaglem białym?
Albo falą w brzegi pochyłe?
Może twoje dłonie posypały
Mój manuskrypt gwiaździstym pyłem?

Wesołych Świąt Wielkanocnych

Święta Wielkiej Nocy to czas otuchy i nadziei, czas odradzania się wiary w siłę Chrystusa i w siłę człowieka.

Życzę, aby Święta Wielkanocne przyniosły Państwu radość, pokój, wzajemną życzliwość oraz by stały się źródłem wzmacniania ducha i wiary w to, że będzie dobrze.

W tych bardzo trudnych dla nas wszystkich czasach niech dzień Święta Wielkanocnego da nam nadzieję na lepsze jutro. Wykorzystajmy ten czas, aby nowe życie płynące z głębi tych Świąt, stało się źródłem siły i radości oraz pozytywnych zmian w nas samych i otaczającej nas rzeczywistości!

Tego właśnie Państwu i sobie życzę 🙂

Światowy Dzień Zdrowia

See the source image

Drodzy Lekarze, Pielęgniarki i Pielęgniarze, Laboranci, Diagności, Ratownicy Medyczni i Pracownicy Ochrony Zdrowia,

W tym roku Światowy Dzień Zdrowia przypada w wyjątkowym czasie, uwidaczniającym niezwykłą wartość Waszej pracy.

Z okazji Waszego święta życzę Wam zdrowia, wytrwałości oraz cierpliwości. Składam podziękowania i najszczersze życzenia. Dziękuję za wysiłek, poświęcenie oraz ofiarność w wykonywaniu szczególnie ważnej i odpowiedzialnej służby na rzecz drugiego człowieka. Dzięki Waszej pracy i poświeceniu w tym tak trudnym dla nas wszystkich czasie, czujemy się bezpiecznie.

Bądźcie silni i zdrowi!

BRAWO DLA WAS!!!

Międzynarodowy Dzień Języków Migowych

See the source image

Dzisiejszy dzień jest dobrą okazją, by zwrócić uwagę dorosłym i dzieciom, jak ważna jest umiejętność porozumiewania się z ludźmi. Dotyczy to nie tylko ludzi mieszkających w innych częściach świata, ale możliwość porozumiewania się z ludźmi, którzy w komunikacji międzyludzkiej nie używają słów. Dzięki znajomości języka migowego mamy możliwość poznania człowieka wartościowego, który ma również wiele do powiedzenia. Pamiętajmy, że osoby niesłyszące mają takie same uczucia, które chcą wyrazić, zainteresowania, które pragną rozwijać, pasje, którymi chcą się podzielić. W ramach przełamywania barier zachęcam do spróbowania swoich sił w języku migowym. Na stronie migam.org dostępne jest 47 darmowych lekcji polskiego języka migowego. Pasjonatkom i pasjonatom nauki języków chcącym porównać języki migowe z różnych państw polecam wielojęzyczny słownik języka migowego dostępny na stronie spreadthesign.com.

A poniżej bezpośredni link do pierwszej lekcji:

https://migam.org/pl/nauka-jezyka-migowego/lekcje

POWODZENIA!!! 🙂 🙂 🙂

80 lat temu…

See the source image

Czy Polska w 1939 r. mogłaby obronić się przed napaścią niemiecką? Jaki wpływ miał zdradziecki atak Związku Radzieckiego 17 września 1039 r. na tamte wydarzenia? Do dziś toczą się spory na ten temat mimo upływu 80 lat od tego tragicznego wydarzenia.

Armia Czerwona bez wypowiedzenia wojny zaatakowała Polskę. Zgodnie z radziecko – niemieckim porozumieniem zawartym w tajnym protokole paktu Ribbentrop – Mołotow Armia Czerwona przekroczyła granice Polski. Związek Radziecki złamał pakt o nieagresji, który miał obowiązywać do końca 1945 roku. Rosjanie zaatakowali niespodziewanie. Zaskoczeni Polacy nie byli w stanie stawić czoła przeważającym siłom radzieckim. Minęło 80 lat, a my nie zapomnieliśmy o tym co się wówczas wydarzyło.

Dzisiaj żyjemy w wolnym kraju, jesteśmy bezpieczni. Oby nigdy więcej nie dotknęła nas wojna, bo wolność jest wspaniała, wolność nas nie ogranicza, daje nam możliwość wyboru.

Dzień Weterana Służby Granicznej

See the source image

Dziś jest Dzień Weterana Służby Granicznej, święto ustanowione w 1986 r. Data upamiętania utworzenie 13 września 1945 Wojsk Ochrony Pogranicza, formację wojskową powołaną do ochrony granic Polski. Po przemianach ustrojowych WOP został rozformowany w 1991 r., a w to miejsce utworzono Straż Graniczną, jako formację typu policyjnego o charakterze prewencyjnym.

Z tej okazji pragnę złożyć wyrazy podziękowania, wdzięczności i uznania wszystkim Weteranom Służby Granicznej, którzy swoje lata poświęcili ochronie naszych granic. Dziękuję za poświęcenie, trud i wysiłek.

Efekty projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020

Efekty projektów realizowanych w ramach RPO WiM 2014–2020 to sukcesy, którymi warto się pochwalić. 1,728 mld euro zostało przeznaczone na dofinansowanie projektów w obecnej perspektywie.

STAN REALIZACJI RPO WiM 2014-2020 NA KONIEC II KWARTAŁU 2019 R.

Ogłoszono 438 naborów o wartości ponad 11,2 mld zł, co stanowi 150% alokacji Programu.

Podpisano3 170 umów na kwotę ponad 5 mld zł, co stanowi 67,3% budżetu Programu.

Beneficjentom wypłacono ponad 1,82 mld zł, co stanowi 24,5% budżetu Programu.

Komisja Europejska zatwierdziła około 1,91 mld zł, co stanowi 25,8% budżetu Programu.

EFEKTY WDRAŻANIA RPO WiM 2014-2020

KAPITAŁ LUDZKI

151 511 uczestników projektów w ramach EFS (11% populacji województwa), wsparcie otrzymało 10 008 osób z niepełnosprawnością.

INFRASTRUKTURA KOMUNIKACYJNA

Modernizacja ponad 119 km dróg. Utworzenie ponad 512 km ścieżek rowerowych, oraz prawie 1 374 km szlaków turystycznych.

CYFRYZACJA

Udostępnienie 1 921 usług publicznych z dostępem on-line, z których skorzysta 123 593 osoby.

GOSPODARKA

1 823 przedsiębiorstwa otrzymały wsparcie. Powstało  5 732 miejsca pracy.

RYNEK PRACY

Wspartych zostało 40 834 osoby bezrobotne, czyli co2 osoba bezrobotna w województwie, 57% uczestników projektów pracuje po ich zakończeniu.

 EDUKACJA

Wsparcie otrzymało 1 287 szkół oraz 67 872 uczniów, czyli co 3 uczeń w województwie, 7 740 nauczycieli, czyli co3 nauczyciel w województwie.

ZDROWIE

Wsparcie otrzymały 34 podmioty lecznicze. 10 906 osób skorzystało z badań profilaktycznych.

KULTURA I REWITALIZACJA

Wsparcie80 instytucji kultury oraz dziedzictwa kulturowego, które odwiedzą3 300 554 osoby. Zrewitalizowano 152 obiekty infrastruktury, z których korzysta 520 113 osób.

 OCHRONA ŚRODOWISKA

Przebudowano/wybudowano 965 jednostek wytwarzania energii z Odnawialnych Źródeł Energii o mocy 122 MW.

270 373 osoby zostały objęte koncepcją Selektywnego Zbierania Odpadów.

Czas na rozwój Twojej firmy

Image

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju łączy świat nauki i biznesu od ponad 10 lat . To właśnie tu stworzone zostały odpowiednie warunki do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych.

11 września br. obędzie się spotkanie dla przedsiębiorców i naukowców z regionu, którzy planują realizację prac badawczo-rozwojowych. Spotkanie jest z cyklu NCBR dla Firm – wsparcie przedsiębiorców z POIR (Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój).

Spotkanie podzielone zostało na dwie części, tj. informacyjną i warsztatową. W trakcie zaprezentowane zostaną możliwości uzyskania dofinansowania na wprowadzenie nowatorskich rozwiązań lub udoskonalenie już istniejących produktów, technologii lub usług. Będzie można dowiedzieć się jakie są zasady udziału i kryteria oceny w konkursach finansowanych z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój oraz poznać beneficjentów, którzy otrzymali już dofinansowanie.

Spotkanie NCBR dla Firm – wsparcie dla przedsiębiorców z POIR odbędzie się 11 września 2019 w godzinach od 10.00 do 15.30, w Olsztyńskim Parku Naukowo Technologicznym (budynek BK) przy ul. Władysława Trylińskiego 2 w Olsztynie.

Zachęcam Państwa do udziału w tym wydarzeniu 🙂

Warmińsko-Mazurski Tydzień Kariery oraz Europejskie Dni Pracodawcy

See the source image

21-27 października 2019 r. na terenie województwa warmińsko-mazurskiego odbędzie się XI edycja Warmińsko-Mazurskiego Tygodnia Kariery oraz Europejskich Dni Pracodawcy. To wydarzenie koordynuje Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie współdziałając z instytucjami zrzeszonymi w partnerstwie pn. PAKT dla Rozwoju Poradnictwa Zawodowego oraz czwartą edycję EDP, współpracując z powiatowymi urzędami pracy naszego województwa. W tym roku hasłem przewodnim W-M TK oraz EDP jest „Wielokulturowość kapitałem przyszłości”.

Konferencja Inauguracyjna Warmińsko-Mazurskiego Tygodnia Kariery oraz Europejskich Dni Pracodawcy nt. „Wielokulturowość Kapitałem przyszłości” odbędzie się 18 października 2018 r.  w godz. 12.00-13.00 w budynku ERANOVA, ul. Obrońców Tobruku 3 w Olsztynie.

Cele szczegółowe W-M Tygodnia Kariery to:

 1. pobudzenie otwartości na kontakty z innymi kulturami,
 2. kształtowanie pozytywnego stosunku do innej kultury,
 3. kreowanie aktywności społecznej i obywatelskiej,
 4. ułatwienie komunikacji pomiędzy przedstawicielami różnych kultur,
 5. ukazanie korzyści wynikających ze współpracy w międzynarodowym zespole,
 6. ukazanie korzyści wynikających z szybkiej adaptacji cudzoziemców w kontekście społecznym, gospodarczym, zawodowym i edukacyjnym,
 7. tworzenie warunków sprzyjających integracji osób z innych kultur .

Warto skorzystać! Zachęcam Państwa 🙂

Międzynarodowy Dzień Dobroczynności

See the source image
Międztnarodowy Dzień Dobroczynności

Dzisiaj obchodzimy Międzynarodowy Dzień Dobroczynności. Dzień ten zbiega się z rocznicą śmierci Matki Teresy z Kalkuty. Ta niezwykła kobieta była zaangażowana mocno w dobroczynność na całym świecie. W 1979 roku została nagrodzona Pokojową Nagrodą Nobla za swoją działalność na rzecz przezwyciężania ubóstwa. Pieniądze, które otrzymała, przekazała najbiedniejszym ludziom w Indiach.

Pomoc humanitarna nigdy nie była bardziej potrzebna niż w czasach dzisiejszych, a organizacje charytatywne odgrywają coraz bardziej istotną rolę w zaspokajaniu ludzkich potrzeb. Międzynarodowy Dzień Dobroczynności przypomina o czynieniu dobra w codzienności i uwrażliwia na otwarcie serca na innych ludzi. To niezwykła okazja, by samemu spróbować zaangażować się w pomoc osobom potrzebującym.

Zachęcam Państwa, aby udzielać się dobroczynnie. Możliwości jest wiele, od pomocy rzeczowej, wolontariatu, czy wsparcia finansowego.

MOTTO N DZIŚ 🙂

Uśmiech jest najlepszą kosmetyką do użytku zewnętrznego i najlepszym lekarstwem do użytku wewnętrznego.” –  Phil Bosmans 🙂

Konferencja o nowoczesnym nauczaniu -Człowiek 4.0. Empatia. Nauka. Technologia.

See the source image

Zachęcam Państwa do wzięcia udziału w bezpłatnej konferencji, poświęconej nowoczesnemu nauczaniu – Człowiek 4.0 Empatia. Nauka. Technologia. Podczas konferencji razem z ekspertami będzie można dyskutować o kompetencjach, które są potrzebne w przyszłości do harmonijnego rozwoju. Mowa będzie o czwartej rewolucji przemysłowej, robotyzacji, humanoizacji, o zmianach zachodzących w społeczeństwie i na rynku pracy.

Prelegenci i uczestnicy panelu to:

 1. Doktor hab. Maciej Błaszak, profesor UAM – kognitywista, biolog, doktor habilitowany nauk humanistycznych, profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
 2. Bronisław Reddig – szef Relacji Społecznych w Michelin Polska S.A.,
 3. Iga Skolimowska – absolwentka XII Liceum Ogólnokształcącego im. Marii i Georga Dietrichów w Olsztynie, obecnie studentka Akademii Teatralnej w Warszawie i wiceprzewodnicząca Samorządu Studenckiego Akademii,
 4. Doktor hab. Piotr Mikiewicz, prof. DSW – socjolog edukacji, od 2005 r. związany z Dolnośląską Szkołą Wyższą we Wrocławiu,
 5. Katarzyna Zagajewska-Sycz – nauczycielka w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. E. Orzeszkowej w Bartoszycach.

Konferencja odbędzie się 25 września 2019 roku, w Olsztyńskim Parku Naukowo-Technologicznym, przy ulicy Trylińskiego 2.

Więcej informacji i formularz zgłoszeniowy znadziecie Państwo w zakładce: Weź udział w szkoleniach i konferencjach.

Zachęcam Państwa do uczestnictwa, bo warto! 🙂

Fundusze unijne dla młodych firm

See the source image

Jeżeli prowadzicie Państwo firmę nie dłużej niż 3 lata to, to szkolenie jest dla Was! Webinarium (szkolenie on-line) odnośnie funduszy unijnych dla młodych firm, to bezpłatne szkolenie, w którym można uczestniczyć będąc w firmie, w domu, czy na wyjeździe. Wystarczy mieć dostęp do internetu. Podczas webinarium dowiecie się Państwo jakie są dostępne fundusze unijne dla firm działających na rynku do 3 lat. Omówiony zostanie dokładnie temat Pożyczki Rozwojowej w ramach RPO WiM 2014-2020. Uzyskacie Państwo odpowiedzi m. in. na pytania takie jak:

 1. Dla kogo przeznaczona jest pożyczka rozwojowa?
 2. Jaka jest maksymalna wysokość wsparcia dla firm?
 3. Co można sfinansować w ramach tego instrumentu finansowego?
 4. Jakie wymagania musi spełnić firma, aby ubiegać się o tę formę wsparcia?
 5. Jakie jest oprocentowanie, prowizja oraz maksymalny okres spłaty?
 6. Jak szybko rozpatrywany jest wniosek?

Szkolenie poprowadzi:

Pani Barbara Bąkowska – Prezes Stowarzyszenia „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka”.

Termin webinarium:

1 lipca 2019 r. w godzinach 12.00–13.00

Obowiązują zapisy poprzez formularz zgłoszeniowy.

O udziale w seminarium decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc ograniczona!

Zapraszam, zachęcam, bo warto!!! 🙂

„Warmińsko-Mazurski Start-up Inkubator”

See the source image

Młodzi przedsiębiorcy oraz osoby rozpoczynające zawodową karierę będą mogły skorzystać z “Warmińsko-Mazurskiego Start-up Inkubator”. Dowiedzą się, w jaki sposób rozwinąć własny biznes, zapoznają się z metodą design Thinking oraz otrzymają wskazówki jak zaplanować swój udział w projekcie. Uczestnicy projektu otrzymają również wsparcie w postaci pakietu usług poprawiających funkcjonowanie przedsiębiorstwa oraz rozwoju oferowanego produktu/usługi lub stworzenia nowego produktu/usługi, a tym samym, umacniania pozycji rynkowej firmy. Zachęcam Was gorąco do udziału w projekcie :).

Terminy dni otwartych:
– 14 czerwca 2019 r. – Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego, Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji, ul. Jagiellońska 91A, Olsztyn, tel. 89 512 24 61, k.trebnio@wmarr.olsztyn.pl
– 18 czerwca 2019 – Inkubator Przedsiębiorczości w Biskupcu, ul. Armii Krajowej 1, 11-300 Biskupiec, tel. 897150120, inkubator@biskupiec.pl
– 19 czerwca 2019 r. – Park Naukowo-Technologiczny w Ełku, ul. Podmiejska 5, Ełk, tel. 87 732 63 03, e.wasilewska@technopark.elk.pl