Mobilne Punkty Informacyjne w kwietniu 2019 r.

Podczas Mobilnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich konsultanci świadczyć będą bezpłatne oraz dostępne dla każdego usługi, tj.:

  • ocenią, czy Państwa pomysł na projekt ma szansę otrzymać dotację lub preferencyjną pożyczkę z Funduszy Europejskich,
  • przypiszą Państwa pomysł do konkretnego priorytetu i działania w programie finansowanym z Funduszy,
  • poinformują o warunkach, kryteriach i procedurach przyznania dotacji,
  • przedstawią „krok po kroku” proces ubiegania się o dofinansowanie,
  • przekażą dane kontaktowe do instytucji, które przyznają dotacje,
  • wesprą Państwa w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie,
  • pomogą Państwu w realizacji i rozliczeniu projektu – służą wiedzą dotyczącą dokumentów, procedur i terminów,
  • pomagają beneficjentom ostatecznym (czyli np. osobom chcącym wziąć udział w szkoleniach lub stażach finansowanych z Funduszy) w znalezieniu odpowiedniego projektu.

W kwietniu konsultanci odwiedzą:

4 kwietnia 2019 r.

Urząd Miasta w Dobrym Mieście

11-040 Dobre Miasto, ul. Warszawska 14

godziny dyżuru: 9:00–13:00

9 kwietnia 2019 r.

Urząd Gminy w Rychlikach

14 – 411 Rychliki, Rychliki 86

godziny dyżuru: 10:00– 13:00

9 kwietnia 2019 r.

Urząd Miejski w Węgorzewie

11-600 Węgorzewo, ul. Zamkowa 3

godziny dyżuru: 9:00–11:30

9 kwietnia 2019 r.

Urząd Gminy w Budrach

11-606 Budry, Al. Wojska Polskiego 27

godziny dyżuru: 12:00–14:30

10 kwietnia 2019 r.

Miejska Biblioteka Publiczna w Braniewie

14-500 Braniewo, ul. Katedralna 7

godziny dyżuru: 10:00–13:00

11 kwietnia 2019 r.

Urząd Miejski w Jezioranach

11-320 Jeziorany, Plac Zamkowy 4

godziny dyżuru: 10:00–13:00

11 kwietnia 2019 r.

Urząd Gminy Milejewo

82-316 Milejewo, ul. Elbląska 47

godziny dyżuru: 8:30– 11:30

17 kwietnia 2019 r.

Urząd Gminy w Świątkach

11-008 Świątki, Świątki 87 

godziny dyżuru: 9:15– 13:15

18 kwietnia 2019 r.

Urząd Gminy w Reszlu

11-440 Reszel, Rynek 24

godziny dyżuru: 8:30– 11:00

18 kwietnia 2019 r.

Urząd Miejski w Korszach

11-430 Korsze, ul. Mickiewicza 13

godziny dyżuru: 11:30– 14:00

24 kwietnia 2019 r.

Urząd Gminy Świętajno

19-411 Świętajno, Świętajno 104

godziny dyżuru: 8:10– 11:00

24 kwietnia 2019 r.

Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej

19 – 400 Olecko, ul. Wojska Polskiego 13

godziny dyżuru: 11:30– 14:00

25 kwietnia 2019 r.

Urząd Miejski w Białej Piskiej

12-230 Biała Piska, ul. Plac Adama Mickiewicza 25

godziny dyżuru: 8:45– 12:45

30 kwietnia 2019 r.

Biblioteka- Centrum Informacji i Kultury Gminy Stare Juchy

19-330 Stare Juchy, ul. Ełcka 8

godziny dyżuru: 9:50– 12:50