Na Wzgórzach Dylewskich o regionalnej przyrodzie

Na temat podniesienia walorów turystycznych i przyrodniczych parków krajobrazowych województwa warmińsko-mazurskiego rozmawiali dzisiaj uczestnicy konferencji, która odbyła siię w Hotelu SPA Dr Irena Eris Wzgórza Dylewskie w Wysokiej Wsi.

 
Konferencja otworzyła realizację projektu „Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia parków krajobrazowych województwa warmińsko-mazurskiego” finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020.
 
Projekt zakłada podniesienie standardu bazy technicznej i uporządkowanie ruchu turystycznego oraz doposażenie siedzib parków krajobrazowych i przystosowanie ich do celów realizacji programów edukacyjnych i ekspozycji z zakresu ekologii.
 
Wartość projektu: 16,6 mln zł
 
Dofinansowanie z RPO WiM 2014–2020: 14 mln zł