NABÓR W RAMACH KONKURSU „AKTYWNA WIEŚ WARMII, MAZUR I POWIŚLA”

Do 15 tyś. zł dofinansowania dla Aktywnych Wsi. 20% wkładem własnym może być praca osób zaangażowanych w projekt. Pozostałe 20% wkładu powinna zabezpieczyć gmina.

Szczegóły na stronie:

http://www.warmia.mazury.pl/obszary-wiejskie/6393-nabor-w-ramach-konkursu-aktywna-wies-warmii-mazur-i-powisla