NABÓR WNIOSKÓW DOTYCZĄCY MIKROINSTALACJI OZE

NFOŚiGW ogłosił nabór wniosków w programie „Prosument” dla samorządów. Na zakup mikroinstalacji OZE gminy będą mogły dostać co najmniej 200 tys. zł.

Ogłoszony nabór dotyczy programu priorytetowego: „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 2) Prosument – linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii” realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Część 2a).

W ramach naboru przeznaczono środki na dofinansowanie przedsięwzięć w kwocie 50 mln złotych do wydatkowania w latach 2015-2018, z możliwością zawierania umów do końca 2016 r. Wnioski o dofinansowanie lub pożyczkę będą przyjmowane za pośrednictwem Generatora Wniosków o Dofinansowanie (GWD) począwszy od 10 sierpnia 2015 r.

Po szczegóły zapraszam na stronę:

http://samorzad.pap.pl/depesze/wiadomosci_centralne/154383/Prosument-dla-JST–NFOSiGW-oglosil-nabor-wnioskow-w-programie-Prosument–2015