MAZURSKI EKOPATROL

Mazurski Ekopatrol – sprawdzanie czystości mazurskich jezior wraz z lekcją edukacyjną dla dzieci. Cenna inicjatywa Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich. Dbajmy o czystość naszych jezior i całego środowiska – to nasz skarb!