O funduszach unijnych w powiecie mrągowskim

Fundusze Europejskie dają wiele możliwości uzyskania dofinansowania. Jeśli ma się pomysł na biznes to można aplikować o dotacje na założenie swojej firmy. Warto postarać się o środki unijne, które pomogą młodemu przedsiębiorcy wystartować. Są one dostępne w formie dotacji lub pożyczek. Poza wsparciem finansowym, można korzystać także ze szkoleń, porad przy prowadzeniu firmy, a czasem także z miejsca do pracy i potrzebnego wyposażenia.

Instytucja Zarządzająca by wyjść na przeciw beneficjentom prowadzi cykl spotkań poświęcony funduszom w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Za nami jest już spotkanie w Piszu, Szczytnie, Nidzcy, Działdowie. Dzisiaj z wizytą byliśmy w Mrągowie. Rozmawialiśmy o funduszach unijnych i o możliwościach dofinansowania. Podczas spotkania do dyspozycji uczestników byli przedstawiciele jednostek wdrażających środki w ramach RPO WiM 2014–2020 oraz konsultanci z Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich udzielający informacji na temat Funduszy. Jeszcze są środki na dofinansowanie przedsiębiorstw, aktywizacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, na szkolenia właścicieli firm i ich pracowników. Zachęcam do aplikowania o środki z RPO WIM 2014-2020, bo warto!