OGÓLNOPOLSKI KONGRES SMART

Ogólnopolski Kongres SMART – Inteligentne Miasta w Olsztynie. SMART City – Inteligentne Miasto to miasto, powiat, klaster czy region wykorzystujące technologie informacyjno – komunikacyjne, infrastruktura komunikacyjna, zrównoważony rozwój gospodarczy i wysoka jakość życia. To również kreatywna populacja, efektywnie działające instytucje i procedury, rozwinięta sieć szerokopasmowa, cyfrowe przestrzenie, e-usługi, zdolność do innowacji. Inteligentne miasto to miejsce, w którym dobrze się pracuje, uczy i wypoczywa. W kreowaniu “inteligentnego miasta ” bardzo dużą rolę odgrywają czynniki miękkie/społeczne i aspekty ekologiczne.