KOLEŻANKI, KOLEDZY ROLNICY – WAŻNA INFORMACJA

WARMIŃSKO – MAZURSKA IZBA ROLNICZA:

28 września 2015 r., na wniosek samorządu rolniczego, Wojewoda Warmińsko-Mazurski spotkał się w trybie pilnym m.in. z przedstawicielami Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej.
Spotkanie dotyczyło sposobu obliczania strat spowodowanych klęską suszy.
W wyniku rozmów ustalono, że do protokołów szacowania szkód w gospodarstwach rolnych będą doliczane koszty zakupu pasz treściwych i objętościowych do wysokości strat.
Natomiast rolnicy, którym nie wyliczono wysokości strat, mogą składać wnioski o “pomoc suszową” do ARiMR bez protokołów. Na wezwanie ARiMR trzeba będzie dostarczyć stosowne dokumenty we wskazanym przez Agencję terminie.
Z ramienia Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w spotkaniu uczestniczyli: Jan Heichel – Prezes W-MIR, Marek Kuźniewski – członek Zarządu W-MIR oraz Mirosław Borowski – delegat do KRIR.