PROGRAM PROSUMENT – ZAPRASZAM NA KONFERENCJĘ

Konferencja Prosument – podsumowująca I edycję programu i zasady naboru w ramach II edycji. W środę 14 października w Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji w Olsztynie Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Rolnego przy ul. Jagiellońskiej w Olsztynie odbędzie się konferencja dotycząca wdrażania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie programu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 2c) Prosument – linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii”.

Szczegóły na stronie:

http://www.wfosigw.olsztyn.pl/?art_id=57&type=aktualnosci&full=2173&sp=1