PIENIĄDZE DLA GMIN NA ZWALCZANIE BARSZCZU SOSNOWSKIEGO

NFOŚ przeznaczy 4 mln zł na zwalczanie barszczu Sosnowskiego. Po fundusze będą mogły sięgnąć jednostki samorządu terytorialnego i ich związki.

Zarząd Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podjął 9 lipca decyzję o ogłoszeniu konkursu o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach programu priorytetowego „Ochrona przyrody i przywracanie różnorodności biologicznej  Część 1) Ochrona obszarów i gatunków cennych przyrodniczo”.  Alokacja w ramach konkursu opiewa na 11,1 mln zł dotacji i 1,2 mln zł w formie pożyczek. W ramach programu mogą być dofinansowane m.in. przedsięwzięcia, mające na celu zwalczanie barszczu Sosnowskiego, na co przewidziano kwotę 4 mln zł w formie dotacji.

Celem naboru wniosków jest udzielenie wsparcia finansowego jednostkom samorządu terytorialnego dla skutecznego usunięcia istniejących stanowisk barszczu Sosnowskiego oraz zapobieżenie rozprzestrzenianiu się tego gatunku na nowe tereny.

Wnioski będzie można przesyłać za pomocą generatora wniosków zgodnie z Regulaminem naboru w terminie od 17.08.2015 roku do 30.09.2015 roku.

Po szczegóły zapraszam na stronę:

http://www.wspolnota.org.pl/aktualnosci/aktualnosc/sa-pieniadze-dla-gmin-na-zwalczanie-barszczu-sosnowskiego/