POLITYKA SPOŁECZNA W GMINIE BANIE MAZURSKIE

15 czerwca 2015 r. – spotkanie z wójtem Bani Mazurskich Łukaszem Kulisiem, dotyczące polityki społecznej w gminie Banie Mazurskie.