WIZYTA W MINISTERSTWIE ZDROWIA ORAZ MINISTERSTWIE GOSPODARKI

16 czerwca 2015 r. – wizyta w Ministerstwie Zdrowia w Warszawie oraz rozmowy z Wiceministrem Zdrowia Sławomirem Neumanem. Temat był trudny, gdyż dotyczył sytuacji szpitali w województwie warmińsko -mazurskim.

Tego dnia miała miejsce także wizyta w Ministerstwie Gospodarki. Ważne rozmowy z merytoryczna Panią Wiceminister Antoniszyn Klik, dotyczące wsparcia przedsiębiorców z województwa warmińsko -mazurskiego i naszych terenów inwestycyjnych.