PORT LOTNICZY OLSZTYN – MAZURY

W dniu dzisiejszym tj. 30.04.2015 r. w Porcie Lotniczym Olsztyn-Mazury odbyło się spotkanie na temat możliwości promocji regionu poprzez współpracę samorządu z biznesem, udział partnerów społeczno – gospodarczych i specjalnych stref ekonomicznych. Akcentem działań promocyjnych będzie atrakcyjność gospodarcza Regionu Warmii i Mazur na rzecz pozyskiwania nowych inwestorów a także rola portu lotniczego w rozwoju gospodarczo-turystycznym regionu. W spotkaniu razem ze mną udział wzięli:

Wicemarszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Pan Jacek Protas

Dyrektor Dep. Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Pani Lidia Wójtowicz

Kierownik Biura Przedsiębiorczości Dep. Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Pani Gabriela Zenkner – Kłujszo

Dyrektor Dep. Infrastruktury i Geodezji Urzędu Marszałkowskiego Pan Wiktor Wójcik

Dyrektor Dep. Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Pani Dorota Zalewska – Bomba

Z-ca Dyrektora Dep. Koordynacji Promocji Urzędu Marszałkowskiego Pan Rafał Kiewisz

Kierownik Biura Transportu Dep. Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Pani Marta Kur

Senator Rzeczpospolitej Polskiej i Rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego Pan Ryszard Górecki

Dyrektor ds. Operacyjnych Portu Lotniczego Olsztyn – Mazury Pan Tomasz Kądziołka

Kierownik ds. Marketingu Portu Lotniczego Olsztyn – Mazury Pani Kamila Naruszewicz.