PRESTIŻOWA NAGRODA DLA DYREKTORA ZARZĄDU DRÓG WOJEWÓDZKICH W OLSZTYNIE

Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich – Waldemar Królikowski, 13 maja 2015 r. otrzymał prestiżową nagrodę Redakcji miesięcznika „Polskie Drogi” Instytutu Badawczego Dróg i Mostów oraz Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa „Polskie drogi XXI”.
Wyróżnienie “Osobowość Roku” na Międzynarodowych Targach Budownictwa Drogowego, to dostrzeżenie przez kapitułę działań wdrażających nowoczesne metody diagnozowania nawierzchni drogowych, wprowadzania systemu ważenia pojazdów w ruchu, a także za działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa drogowego na drogach województwa warmińsko – mazurskiego.
Serdecznie gratuluję!