JUBILEUSZ 70 – LECIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W OLSZTYNIE

Obchody Jubileuszu 70 – lecia istnienia oraz nadania Sztandaru Szkole Podstawowej nr 2 im. Jarosława Dąbrowskiego w Olsztynie. Pięknie przygotowana uroczystość, uświetniona występami uczniów oraz wspaniali ludzie, tworzący przyjazną atmosferę.

Gratuluję Szanownej Dyrekcji, Gronu Pedagogicznemu, Pracownikom, Rodzicom, Uczniom wspaniałej atmosfery, która tam panuje. Dziękuję wszystkim Pracownikom Szkoły za ogromną pracę i zaangażowanie w kształtowanie postaw i wartości młodego pokolenia. Życzę satysfakcji, dalszych sukcesów i wszelkiej pomyślności.