Ruszył ogólnopolski cykl bezpłatnych spotkań informacyjnych wprowadzających do tematyki funduszy na lata 2014–2020.

Spotkania informacyjnych „Środa z Funduszami” są organizowane w całej Polsce przez Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich. Podczas wydarzenia przedstawione zostaną zagadnienia związane m.in. z: podstawowymi założeniami funduszy europejskich na lata 2014-2020; możliwościami uzyskania dofinansowania dla organizacji pozarządowych w obszarach: edukacji i szkoleń, aktywizacji społecznej i integracji, biznesu (organizacje pozarządowe jako instytucje otoczenia biznesu); źródłami informacji o funduszach europejskich. 

http://portal.warmia.mazury.pl/pl/start/202-wrota-warmii-i-mazur/rozwoj-regionu/aktualnosci/3459-sroda-z-funduszami-bezplatne-spotkania