Ruszyły nowe nabory dla przedsiębiorców!

Zobacz obraz źródłowy

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie ogłosiła dwa nowe konkursy dla przedsiębiorców z działania 1.2 Innowacyjne firmy. Zachęcam do zapoznania się z dokumentacją konkursową!

Poddziałanie 1.2.1 Działalność B+R przedsiębiorstw

Poddziałanie 1.2.2 Współpraca biznesu z nauką

Ponadto Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne adresowane do podmiotów zainteresowanych pozyskaniem wsparcia w ramach poddziałania 1.2.1 „Działalność B+R przedsiębiorstw” oraz poddziałania 1.2.2 „Współpraca biznesu z nauką” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020.

Termin spotkania: 16 kwietnia  2019 r. w godzinach 10:00–13:00.

Miejsce spotkania: Hotel Park, Al. Warszawska 119, Olsztyn.

Spotkanie dedykowane jest do przedsiębiorców poszukujących wsparcia na rozwój firmy. Poniżej link, za pomocą którego będą mogli Państwo zgłosić swoje uczestnictwo w spotkaniu:

Formularz zgłoszeniowy na spotkanie

Uwaga! Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Zachęcam wszystkich przedsiębiorców do skorzystania, bo warto!!!