SAMORZĄD I ROZWÓJ ENERGII

Konkurs prowadzony jest w ramach ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej „Polska. Z energią działa lepiej”, mającej na celu zwiększenie wiedzy na temat rynku energii elektrycznej, roli operatorów systemów dystrybucyjnych i systemu przesyłowego oraz współpracę w obszarze realizacji inwestycji sieciowych.

Po szczegóły zapraszam na stronę internetową:

http://www.warmia.mazury.pl/srodowisko/231-aktualnosci/4826-niezawodnosc-i-bezpieczenstwo-dostaw-energii