ZARZĄD WOJEWÓDZTWA Z ABSOLUTORIUM

Taką decyzję podjęli radni podczas VIII sesji sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego.

Za udzieleniem absolutorium z wykonania budżetu za 2014 rok głosowało 29. radnych z 30. obecnych na sali (jeden nie oddał głosu) z klubów Platformy Obywatelskiej, Polskiego Stronnictwa Ludowego i Sojuszu Lewicy Demokratycznej oraz klubu Prawo i Sprawiedliwość.

Podczas tego wydarzenia rozdano również „Wawrzyny 25-lecia samorządności na Warmii i Mazurach”. Otrzymali je Krzysztof Hećman – radny i burmistrz Kętrzyna 7 kadencji od 1990 r. oraz Edward Adamczyk – radny sejmiku województwa 5 kadencji od 1998 r.