Spotkanie w Działdowie poświęcone RPO WiM 2014-2020

Zapraszam 10 maja br. o godz. 10.00 na spotkanie poświęcone funduszom w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020 organizowane przez Starostwo Powiatowe w Działdowie.
Mowa będzie o funduszach na kompleksową modernizację energetyczną budynków ze środków RPO WiM 2014–2020, o funduszach na realizację programów z zakresu efektywności energetycznej oraz o podniesieniu jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów.


Podczas spotkania do dyspozycji uczestników będą przedstawiciele jednostek wdrażających środki w ramach RPO WiM 2014–2020 oraz konsultanci z Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich udzielający informacji na temat Funduszy Europejskich.
Zachęcam do skorzystania, bo warto!

10.00–10.15

Otwarcie spotkania Miron Sycz Wicemarszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Marian Janicki  Starosta Działdowski

10.20-10.30

Fundusze na kompleksową modernizację energetyczną budynków ze środków RPO WiM 2014–2020, Katarzyna Zalewska-Pakulnicka- Kierownik Biura Projektów Rewitalizacja,  Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

10.30-10.45

Fundusze na realizację programów z zakresu efektywności energetycznej, Łukasz PopławskiKierownik Biura Projektów Energetyka Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

10.45-11.00

Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów, Michał Komorkiewicz, Kierownik Biura Projektów Kształcenia Ogólnego Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Udział w spotkaniu jest bezpłatny!

Więcej informacji uzyskasz pod adresem e-mail: fundusze@e-starostwo.pl lub nr. tel. 23 697 59 55.