Spotkanie w Piszu poświęcone RPO WiM 2014–2020

Zapraszam zainteresowanych na spotkanie w Piszu! Jeszcze nigdy w historii nasze województwo nie uzyskało tak dużego wsparcia z Unii Europejskiej jak w obecnej perspektywie, bo aż 1,728 mld euro. Najnowsze dane na temat stanu wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego pokazują, że wartość podpisanych umów o dofinansowanie osiągnęła już 40 proc. budżetu RPO WiM 2014–2020. Jak zdobyć kolejne dotacje? Zapraszam na spotkanie 16 kwietnia 2018 r. w Piszu. Organizatorem spotkania jest Starostwo Powiatowe w Piszu. Miejsce spotkania ul. Warszawska 1, sala konferencyjna  pokój nr 50, godzina 12.00. Poniżej przedstawiam ramowy program spotkania poświęconego funduszom Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020

12.00 – 12.20

Otwarcie spotkania Wioletta Śląska-Zyśk – Wicemarszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Andrzej Nowicki – Starosta Powiatu Piskiego

12.20 – 12.40   

Fundusze wspierające kształcenie zawodowe dostosowane do potrzeb rynku pracy  Jolanta Jagiełło – Kaczan, Kierownik Biura Projektów Kształcenia Zawodowego Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

12.40 –13.00      

Środki na aktywne i zdrowe starzenie się, wdrażanie programów zdrowotnych Natalia Szydłowska, Podinspektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

13.00 – 13.15          

Fundusze na ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych Justyna Orzeł, Podinspektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

13.15 – 13.30   

Sesja pytań i odpowiedzi

Podczas spotkania do dyspozycji uczestników będą przedstawiciele jednostek wdrażających ww. środki w ramach RPO WiM 2014–2020

Udział w spotkaniu jest bezpłatny!

Zgłoś swój udział wysyłając informację o chęci uczestnictwa na adres promocja@powiat.pisz.pl