Szanowne Sołtyski, Szanowni Sołtysi

https://cms-files.idcom-web.pl/sites/973/wiadomosci/109710/fotos/orign/20140311101732_dziensoltysa.jpg

Szanowne Sołtyski, Szanowni Sołtysi,

Z okazji Ogólnopolskiego Dnia Sołtysa składam Wam, drogie Sołtyski i drodzy Sołtysi wyrazy szacunku i uznania w tak wyjątkowym dniu.

Dzień 11 marca jest dniem, kiedy obchodzimy święto, które ma na celu okazanie Wam wdzięczności i poważania za pracę, która nierzadko jest niedoceniana. Praca Sołtysa ma wyjątkowy charakter, ponieważ Sołtys jest zarówno gospodarzem, jak i przedstawicielem wsi, którego mieszkańcy darzą zaufaniem. To właśnie Sołtys, jako lider społeczności wiejskiej musi dbać o jej interesy, służyć radą i pomocą w rozwiązywaniu problemów.

Wiem, że, na co dzień zajmując się sprawami lokalnej społeczności, staracie się rozwiązywać problemy i mobilizować mieszkańców wsi do działania. Jest to trudne zadanie wymagające wytrwałości i cierpliwości, ale wiem, że doskonale sobie z tym radzicie. Dlatego jestem pełna podziwu i uznania postawy, jaką prezentujecie.

W tym tak wyjątkowym dniu pragnę życzyć wszystkim Sołtyskom i Sołtysom samych zawodowych i osobistych sukcesów, pozytywnych, wręcz przyjacielskich relacji z mieszkańcami wsi, w których pełnicie tę zaszczytną funkcję oraz realizacji pomysłów w działalności sołeckiej.

 Życzę pogody ducha, wszelkiej pomyślności, sukcesów w życiu prywatnym oraz jak najwięcej powodów do uśmiechu.