UCZNIOWIE GIMNAZJUM W URZĘDZIE MARSZAŁKOWSKIM

Dziś Urząd Marszałkowski odwiedziła młodzież z Gimnazjum Nr 3 w Olsztynie. Dzieci z ciekawością wysłuchały wykładu dyrektora sejmiku województwa Warmińsko -Mazurskiego Wiktora Leyka na temat zasad funkcjonowania samorządu województwa i poznały strukturę organizacyjną Urzędu.