UROCZYSTE WRĘCZENIE DYPLOMÓW UWM

Uroczyste wręczenie dyplomów Absolwentom Wydziału Prawa i Administracji UWM. W trakcie uroczystości miałam przyjemność wręczyć Panu profesorowi Stanisławowi Pikulskiemu Odznakę Honorową za Zasługi dla Województwa Warmińsko – Mazurskiego. Dziekan Wydziału Prawa i Administracji, wybitny prawnik i człowiek nauki, który współtworzył Wydział Prawa i Administracji. Przyczynił się do uzyskania przez Wydział, prawa do nadawania stopnia doktora nauk prawnych, a następnie do uzyskania uprawnień habilitacyjnych. Z inicjatywy Pana Profesora powstała pierwsza w Olsztynie Uniwersytecka Poradnia Prawna, której celem jest świadczenie bezpłatnej pomocy prawnej mieszkańcom województwa warmińsko -mazurskiego.