„Warmińsko-Mazurski Start-up Inkubator”

See the source image

Młodzi przedsiębiorcy oraz osoby rozpoczynające zawodową karierę będą mogły skorzystać z “Warmińsko-Mazurskiego Start-up Inkubator”. Dowiedzą się, w jaki sposób rozwinąć własny biznes, zapoznają się z metodą design Thinking oraz otrzymają wskazówki jak zaplanować swój udział w projekcie. Uczestnicy projektu otrzymają również wsparcie w postaci pakietu usług poprawiających funkcjonowanie przedsiębiorstwa oraz rozwoju oferowanego produktu/usługi lub stworzenia nowego produktu/usługi, a tym samym, umacniania pozycji rynkowej firmy. Zachęcam Was gorąco do udziału w projekcie :).

Terminy dni otwartych:
– 14 czerwca 2019 r. – Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego, Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji, ul. Jagiellońska 91A, Olsztyn, tel. 89 512 24 61, k.trebnio@wmarr.olsztyn.pl
– 18 czerwca 2019 – Inkubator Przedsiębiorczości w Biskupcu, ul. Armii Krajowej 1, 11-300 Biskupiec, tel. 897150120, inkubator@biskupiec.pl
– 19 czerwca 2019 r. – Park Naukowo-Technologiczny w Ełku, ul. Podmiejska 5, Ełk, tel. 87 732 63 03, e.wasilewska@technopark.elk.pl