Warmińsko-Mazurski Tydzień Kariery oraz Europejskie Dni Pracodawcy

See the source image

21-27 października 2019 r. na terenie województwa warmińsko-mazurskiego odbędzie się XI edycja Warmińsko-Mazurskiego Tygodnia Kariery oraz Europejskich Dni Pracodawcy. To wydarzenie koordynuje Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie współdziałając z instytucjami zrzeszonymi w partnerstwie pn. PAKT dla Rozwoju Poradnictwa Zawodowego oraz czwartą edycję EDP, współpracując z powiatowymi urzędami pracy naszego województwa. W tym roku hasłem przewodnim W-M TK oraz EDP jest „Wielokulturowość kapitałem przyszłości”.

Konferencja Inauguracyjna Warmińsko-Mazurskiego Tygodnia Kariery oraz Europejskich Dni Pracodawcy nt. „Wielokulturowość Kapitałem przyszłości” odbędzie się 18 października 2018 r.  w godz. 12.00-13.00 w budynku ERANOVA, ul. Obrońców Tobruku 3 w Olsztynie.

Cele szczegółowe W-M Tygodnia Kariery to:

  1. pobudzenie otwartości na kontakty z innymi kulturami,
  2. kształtowanie pozytywnego stosunku do innej kultury,
  3. kreowanie aktywności społecznej i obywatelskiej,
  4. ułatwienie komunikacji pomiędzy przedstawicielami różnych kultur,
  5. ukazanie korzyści wynikających ze współpracy w międzynarodowym zespole,
  6. ukazanie korzyści wynikających z szybkiej adaptacji cudzoziemców w kontekście społecznym, gospodarczym, zawodowym i edukacyjnym,
  7. tworzenie warunków sprzyjających integracji osób z innych kultur .

Warto skorzystać! Zachęcam Państwa 🙂