Wiceminister Pracy i Polityki Społecznej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Piszu

16 października w Powiatowym Urzędzie Pracy w Piszu gościł Wiceminister Pracy i Polityki Społecznej prof. UW dr hab. Jacek Męcina. Pan Minister spotkał się z dyrekcją i pracownikami. Była to okazja do wymiany doświadczeń związanych ze zmieniona ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Spotkanie było merytoryczne i przebiegało w miłej atmosferze.