ŚRODKI NA WSPARCIE I ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCÓW

16 października w hotelu Roś w Piszu odbyła się konferencja dedykowana przedsiębiorcom pn. ŚRODKI NA ROZWÓJ I WSPARCIE PRZEDSIĘBIORCÓW. W spotkaniu uczestniczyło około 90 firm z powiatu piskiego. Pracodawcy mogli zapoznać się z nową Strategią Województwa Warmińsko-mazurskiego (projekt), dowiedzieć się jakie środki na rozwój firm są lub będą w najbliższym czasie dostępne. Prelegentami byli: Zbigniew Włodkowski; Poseł na Sejm RP, prof. UW dr hab. Jacek Męcina; Jerzy Bujok- Zastępca Sekretarza Generalnego Krajowej Izby Gospodarczej, Lidia Wójtowicz – Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie, Jan Bombosz – Zastępca Dyrektora Oddziału Regionalnego ARiMR w Olszynie; Mariola Stefaniak – Dyrektor Doradztwa i Szkoleń w Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA w Olsztynie, Piotr Burczyk – Zastępca Dyrektora Departamentu Koordynacji Promocji Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie i moja osoba. Moje wystąpienie dotyczyło wsparcia urzędu pracy . Zainteresowanych zachęcam do zapoznania się z prezentacją poniżej.

Ciekawym nowym instrumentem wsparcia pracodawców jakim dysponuje urząd pracy jest Krajowy Fundusz Szkoleniowy.

Przez najbliższe dwa lata środki z KFS przeznaczone są na działania związane z kształceniem pracowników i pracodawców w wieku powyżej 45 roku życia. Mikroprzedsiębiorca zatrudniający do 9 pracowników, może liczyć na całkowite pokrycie wydatków na szkolenia, studia podyplomowe, egzaminy czy też specjalistyczne badania lekarskie. Pozostałe firmy mogą otrzymać dofinansowanie w wysokości 80 % poniesionych kosztów. Pracodawca rocznie na swoje lub pracownika szkolenia będzie mógł otrzymać wsparcie aż do 300 procent przeciętnego wynagrodzenia. Jest to nowa oferta urzędu pracy, z której warto skorzystać.

Prezentacja: Powiatowy Urząd Pracy – Przyjazny Urząd

Download (PPTX, 2.01MB)