WIOSKA GARNCARSKA

Garncarska Wioska jest przykładem prężnie działającego podmiotu ekonomii społecznej. Jest tu Laboratorium Przyrody, Rajski Ogród, Galeria Skarby Ziemi, Kino Przyrody, Świetlica Niezapominajka, Gospoda Ptasie Radio. Ciekawym doświadczeniem dla odwiedzających będzie na pewno udział w warsztatach rzemieślniczych, grach terenowych czy lekcji przyrodniczej. Wspaniale, że mamy tak cenną organizację i ludzi, którzy to miejsce z duszą stworzyli. Krzysztof Margol z małżonką to skarb naszego regionu 🙂
Zapraszam szkoły, rodziny do Kamionki. Warto tu być! Dziś rozmawialiśmy również o wsparciu na jakie mogą liczyć samorządy, organizacje porządkowe i podmioty ekonomii społecznej w ramach środków RPO WiM 2014-2020. Działania na rzecz ekonomii społecznej to jeden z priorytetów polityki społeczno – gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego.