Województwo warmińsko-mazurskie na 12 miejscu w rankingu funduszy unijnych

To jest bardzo dobra wiadomość! Z najnowszego raportu o funduszach wynika, że nasze województwo znajduje się na 12 miejscu wśród wszystkich regionalnych programów operacyjnych w Polsce.
Postępy wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 awansował o trzy pozycje w klasyfikacji wszystkich województw. Jest to bardzo dobry wynik. Wartość dofinansowania Unii Europejskiej w podpisanych umowach na realizację projektów w ramach RPO WiM 2014-2020 wynosi ok. 4,7 mld złotych, co stanowi ok. 63,1%. alokacji programu. Zostało podpisanych 2814 umów o dofinansowanie projektów. BRAWO!!! 🙂