Wsparcie rozwoju i konkurencyjności przedsiębiorstw przez instrumenty finansowe.

Zobacz obraz źródłowy

Województwo warmińsko-mazurskie wraz z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, we współpracy z instytucjami finansującymi wspiera mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa, które realizują projekt pod nazwą „Przedsiębiorcze warmińsko-mazurskie”.
Przedsiębiorcy mogą skorzystać z Pożyczki Rozwojowej, Pożyczki Inwestycyjnej z Premią oraz Poręczenia. Niewątpliwą zaletą skorzystania ze wsparcia z projektu „Przedsiębiorcze warmińsko-mazurskie” jest stałe, atrakcyjne oprocentowanie, brak prowizji i opłat oraz prosty sposób jej udzielenia.

Zachęcam Państwa do skorzystania, bo warto 🙂