Zwiększenie puli środków na realizację przedsięwzięć z zakresu efektywności energetycznej i dziedzictwa kulturowego.

18 marca 2019 r. Zarząd województwa zdecydował o zwiększeniu puli środków na realizację przedsięwzięć z zakresu efektywności energetycznej i dziedzictwa kulturowego.

Zwiększenie do blisko 34,5 mln zł środków w Działaniu Efektywność energetyczna i wykorzystanie OZE w MŚP umożliwia dofinansowanie wszystkich 47 projektów w konkursie – LISTA PROJEKTÓW 

Większa pula środków na działania dotyczące dziedzictwa kulturowego pozwoliła na dofinansowanie kolejnych sześciu projektów. Będą je realizować Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Klon i Okolic, gmina miejska Lidzbark Warmiński, Parafia Rzymskokatolicka św. Mikołaja, gmina Dywity, Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w Gołdapi oraz gmina miejska Bartoszyce – LISTA PROJEKTÓW 

Zarząd województwa zaakceptował również do dofinansowania listę projektów dotyczących E-zdrowia. Blisko 16,3 mln zł powędruje do 17 placówek medycznych w regionie- LISTA PROJEKTÓW 

Zachęcam do skorzystania, nie czekajcie Państwo!!!