Dziękuję

Szanowni Państwo,

Tak jak obiecałam i do czego się zobowiązałam będę z pełnym zaangażowaniem pracować na rzecz naszego regionu. Podczas kampanii upewniliście mnie, co jest dla Was najważniejsze. To będą moje priorytety.
Zachęcam do kontaktu ze mną. Zawsze będę wspierać inicjatywy służące naszym powiatom (piski, szczycieński, nidzicki, mrągowski, giżycki) i całemu województwu.
Dziękuję za ogromne wsparcie i oddane na mnie głosy.

Z wyrazami szacunku,
Wioletta Śląska-Zyśk