80 lat temu…

See the source image

Czy Polska w 1939 r. mogłaby obronić się przed napaścią niemiecką? Jaki wpływ miał zdradziecki atak Związku Radzieckiego 17 września 1039 r. na tamte wydarzenia? Do dziś toczą się spory na ten temat mimo upływu 80 lat od tego tragicznego wydarzenia.

Armia Czerwona bez wypowiedzenia wojny zaatakowała Polskę. Zgodnie z radziecko – niemieckim porozumieniem zawartym w tajnym protokole paktu Ribbentrop – Mołotow Armia Czerwona przekroczyła granice Polski. Związek Radziecki złamał pakt o nieagresji, który miał obowiązywać do końca 1945 roku. Rosjanie zaatakowali niespodziewanie. Zaskoczeni Polacy nie byli w stanie stawić czoła przeważającym siłom radzieckim. Minęło 80 lat, a my nie zapomnieliśmy o tym co się wówczas wydarzyło.

Dzisiaj żyjemy w wolnym kraju, jesteśmy bezpieczni. Oby nigdy więcej nie dotknęła nas wojna, bo wolność jest wspaniała, wolność nas nie ogranicza, daje nam możliwość wyboru.